Skoler og barnehager på gult nivå

Skoler og barnehager i Strand kommune er på gult nivå.

Du kan finne ut mer om trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå her:


Barnehager


Koronaberedskapsplan barnehager (PDF, 107 kB)
Denne gjelder for alle kommunens 10 barnehager. Det er nok noen små variasjoner fra barnehage til barnehage, men det informeres det om gjennom barnehagens egne kanaler.


Skoler


Alle skolene i kommunen har utarbeidet lokale beredskapsplaner som til enhver tid er oppdatert etter gjeldende smittevernveiledere. Det betyr at de har plan for hvordan skolehverdagen organiseres på gult og rødt nivå. Disse planene er utarbeidet i nært samarbeid med smittevernlege. I tillegg har kommunen en egen plan for hvordan vi skifter mellom ulike beredskapsnivå. Har du spørsmål til hva som er gjeldende regler og rutiner, kan du kontakte den enkelte skole.