Ingen skal møte i barnehage eller skole/SFO med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse.

Skoler og barnehager i Strand kommune er på gult nivå.

Barnehagene i Strand kommune har 8,5 timers åpningstid så lenge smittevernsituasjonen er på "gult nivå ".

Selv om barnehager, skoler og SFO er åpnet, må vi fortsatt holde fast på smittevernanbefalingene på hjemmebane. Derfor gjelder de samme anbefaling for barn og unge utenfor barnehage og skole som tidligere.