Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Beskrivelse


Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre.  


Målgruppe


Spesiell oppmerksomhet og oppfølging skal gis til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer eller som for eksempel
  • har vært utsatt for tortur og andre alvorlige traumer


  • ikke har familie/nettverk


  • er mindreårige og kommer alene til Norge


  • er gravide


  • er enslige forsørgere


  • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold


  • er kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det


  • har (tegn på) psykiske problemer   


Kriterier


For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år som har ulovlig opphold, gir loven bare rett på akutt helsehjelp.  


Pris


Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.  


Klage


Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.  


Veiledning


Kommunen skal selv sørge for at flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente får tilbud om helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten.  


Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000 (09-15)

Org.nr.
: 964 978 751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også