Politisk sekretariat

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er en egen stabsavdeling underlagt kommunedirektøren og er sekretariat for ordfører, kommunestyret og alle politiske råd, utvalg og nemnder. 

Sekretariatet har også ansvar for informasjonsarbeidet i kommunen

Politisk sekretariat har ansvar for annonsering og innkalling til møter, utsending av sakspapirer, møtegjennomføring, protokollføring samt informasjon om og oppfølging av politisk fattede vedtak. I tillegg har sekretariatet ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av diverse arrangement i regi av ordfører og kommunedirektøren samt gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. Politisk sekretariat har forøvrig også ansvar for saksforberedelse m.v. av alle saker som gjelder det politiske systemet.  

Leder av politisk sekretariat er Geir Bolme.