Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er en egen stabsavdeling underlagt kommunedirektøren og er sekretariat for ordfører, kommunestyret og alle politiske råd, utvalg og nemnder. 

Sekretariatet har også ansvar for informasjonsarbeidet i kommunen

Politisk sekretariat har ansvar for annonsering og innkalling til møter, utsending av sakspapirer, møtegjennomføring, protokollføring samt informasjon om og oppfølging av politisk fattede vedtak. I tillegg har sekretariatet ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av diverse arrangement i regi av ordfører og kommunedirektøren samt gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. Politisk sekretariat har forøvrig også ansvar for saksforberedelse m.v. av alle saker som gjelder det politiske systemet.  

Leder av politisk sekretariat er Geir Bolme.