Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er en egen stabsavdeling underlagt rådmannen og er sekretariat for ordfører, kommunestyret og alle politiske råd, utvalg og nemnder. 

Politisk sekretariat har ansvar for annonsering og innkalling til møter, utsending av sakspapirer, møtegjennomføring, protokollføring samt informasjon om og oppfølging av politisk fattede vedtak. I tillegg har sekretariatet ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av diverse arrangement i regi av ordfører og rådmann samt gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. Politisk sekretariat har forøvrig også ansvar for saksforberedelse m.v. av alle saker som gjelder det politiske systemet.  

Politisk sekretariat utfører forøvrig også en del utredningsoppgaver for rådmannen og er tillagt saksbehandlingsoppgaver i forhold til klager over avslag på startlån og klager over vedtak om eiendomsskatt. 

Leder av politisk sekretariat er Geir Bolme.