IKT

Drift av IKT er et samarbeid mellom de fire Ryfylkekommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand. Alle lokale datasystemer for de fire Ryfylkekommunene er fysisk plassert i Strand kommune.

IKT-avdelingen har ansvaret for og drifter alle kommunens nettverk og datasystemer, og leverer følgende tjenester:

Drift av arbeidsstasjoner - Sørger for at maskin og programvare virker og kjøper oppgradering av lisenser til felles programmer.

Drift av printere - installerer skrivere

Drift av servere - ansvarlig for drift av alle egne servere + deler av felles servere. Er økonomisk ansvarlig for felles servere.

Drift av linjer/kommunikasjon - ansvarlig for at all kommunikasjon til enhver tid fungerer.

Innkjøp/kontaktsforhandlinger - evaluerer og definerer behov, koordinerer og foretar alt innkjøp av datautstyr, lisensstyring, gir råd ved innkjøp av utstyr og installerer og setter opp nytt utstyr

Anskaffelse av nye systemer - deltar i prosjektgrupper, vurderer teknisk løsning og deltar i kontraktsforhandlinger

Sikkerhet - ansvarlig for at IT-sikkerheten ivaretas (tilgangskontroll, virusbeskyttelse, brannmurer, backup etc)

Brukerstøtte - driver brukerstøtte for epost, intranett/internett, kontorstøttesystemer, antivirus. Omfatter ikke fagsystemer.

Rådgivning - gir råd ved anskaffelse av utstyr og programvare

Kurs - holder kurs i kontorstøtte systemer og epost.

1.linjesupport/ithjelp (Fellestjeneste for Ryfylkesamarbeidet) - tar i mot henvendelser fra brukerne, Løser en stor del av sakene. Saker som ikke løses sendes videre til 2.linje support.

2.linjesupport - utfører feilretting, installering og ønsker på saker som ikke han løses av ithjelp.


IKT-sjef i Strand kommune er Ingeborg Tungland.