IKT

Drift av IKT er et samarbeid mellom de fire Ryfylkekommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand. Alle lokale datasystemer for de fire Ryfylkekommunene er fysisk plassert i Strand kommune.