Politisk sekretariat er en egen stabsavdeling underlagt rådmannen og er sekretariat for ordfører, kommunestyret og alle politiske råd, utvalg og nemnder. 

IKT

Drift av IKT er et samarbeid mellom de fire Ryfylkekommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand. Alle lokale datasystemer for de fire Ryfylkekommunene er fysisk plassert i Strand kommune.