Politisk sekretariat er en egen stabsavdeling underlagt kommunedirektøren og er sekretariat for ordfører, kommunestyret og alle politiske råd, utvalg og nemnder. 

Sekretariatet har også ansvar for informasjonsarbeidet i kommunen

IKT

Drift av IKT er et samarbeid mellom de fire Ryfylkekommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand. Alle lokale datasystemer for de fire Ryfylkekommunene er fysisk plassert i Strand kommune.