Publisering av saksdokumenter på Internett

Beskrivelse


Som innbygger og bruker av offentlige tjenester kan du lese sakslisten for politiske utvalg, søknader, avslag og andre sakspapirer fra en PC hvor du måtte ønske. Dette er et ledd i forvaltningens informasjonsstrategi der Internett i økende grad benyttes til å publisere saksdokumenter. Dokumenter som er unntatt offentlighet eller som inneholder sensitive personopplysninger eller fødselsnummer, kan ikke publiseres.Kommunen må foreta en konkret avveining mellom hensynet til offentlighet og personvern før publisering. 


Målgruppe


Innbyggere og brukere av offentlige tjenester


Kriterier


Det er anledning til å publisere:
  • Offentlige journaler (med opplysninger om hvem som har henvendt seg om en bestemt sak)


  • Dokumenter som ikke er unntatt offentlighet og hvor hensynet til personvernet ikke taler mot publiseringDokumenter til og fra offentlige etater, næringsdrivende med mer inneholder sjelden personopplysninger som tilsier at disse ikke kan publiseres på Internett. Dokumenter som omhandler mer private forhold, begrenses av personopplysningsloven når det gjelder hva kommunen kan publisere.  Sensitive personopplysninger (slik som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er ofte taushetsbelagte og vil derfor ikke kunne publiseres uten samtykke. Det samme gjelder andre personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, men som vil kunne oppfattes som belastende å få offentliggjort. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger om utdannelse og yrkeserfaring. Fødselsnummer kan ikke publiseres på internett.


Klage


Ved brudd på regelverket kan du klage til kommunen. Du kan også klage til Datatilsynet. Etter personopplysningsloven § 49 kan kommunen være erstatningspliktig ved oppstått skade.


Oppdatert

01.12.2015 10:52