Politisk sekretariat er en egen stabsavdeling underlagt kommunedirektøren og er sekretariat for ordfører, kommunestyret og alle politiske råd, utvalg og nemnder. 

Sekretariatet har også ansvar for informasjonsarbeidet i kommunen