Skifte

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Skifte

I praksis skiftes de aller fleste dødsbo privat. Et privat skifte innebærer at arvingene selv gjør opp boet etter avdøde. Dette innebærer at de slipper de omkostningene som er forbundet med offentlig skifte.

Dør en som er gift, har gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskifte med hans slektsarvinger etter loven. Dette innebærer at gjenlevende slipper å skifte (dele arven) med avdødes arvinger. Tingene fortsetter som de var. Registrerte partnere har rett til uskifte på samme måte som ektefeller.

 

Dødsbo

Dødsbo er alt en død person etterlater seg av formue og gjeld. Begrepet dødsbo eksisterer bare fram til det er foretatt skifte.

 

Offentlig skifte

Skifte foretatt av tingretten (tidligere skifteretten) hvis vilkår for privat skifte ikke foreligger. Offentlig skifte kan kreves av arving.

 

Skifterett

Tidligere betegnelse for offentlig skifte (i dag tingretten).

 

Uskifte - Uskiftet bo

Arveoppgjør er ikke foretatt. Retten til uskifte er forbeholdt ekteskap og registrerte partnere, dette for at gjenlevende part ikke skal måtte "gå fra gård og grunn".

Samboere eller andre i husstandsfellesskap har ikke rett til uskifte.

Fra 1. juli 2009 får samboere med felles barn en avgrenset rett til uskifte og en avgrenset rett til arv. Å sitte i uskifte vil si at den gjenlevende får en bruksrett til eiendeler som blant annet felles bolig og innbo.

 

Les om rett til arv og uskifte og spørsmål og svar for samboere på nettsidene til Justis- og politidepartementet.