Dødsattest og dødsmelding

Dødsattest og dødsmelding

Nærmeste pårørende tar straks ta kontakt med et begravelsesbyrå. Dødsfallet meldes til lensmannen i lensmannsdistriktet og til tingretten i det distriktet der avdøde bodde.

Dødsattest

Attestasjon på at et menneske er avgått ved døden, skal inneholde avdødes personalia (navn, personnummer m.v.), opplysning om tid og sted for dødsfallet, om spesielle omstendigheter ved dødsfallet og dødsårsaken. 
 
 

Dødsmelding

Dødsmelding, melding om dødsfall til myndighetene. Ethvert dødsfall skal av avdødes nærmeste slektninger meldes til skifteretten i byene og til lensmannen utenfor byene. Jf. dødsattest.