Arv og gaver

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Arv og gaver

Du er arving hvis du er tilgodesett i avdødes testamente, eller hvis arveloven bestemmer det. Har ikke avdøde skrevet testamente, følger det av arveloven hvem som er arvinger. Arveloven har også bestemmelser om livsarvingers krav på arv.

Arve- og gave avgift

Arveavgiften ble fjernet fra og med 1. januar 2014. For gaver og arv i 2014 eller senere skal du ikke sende inn arvemelding eller gavemelding til Skatteetaten.
 

Arving

Barna til arvelateren arver likt dersom ikke annet framgår av særskilte lovregler. Har arvelateren ikke livsarving, går arven til foreldra hans. Har ikke arvelateren livsarving eller ektemake, og lever ikke far eller mor, eller livsarving etter far eller mor, går arven til besteforeldra hans eller til livsarvinger etter disse.

Dødsbo

Dødsbo er betegnelsen på alt det som den avdøde etterlater seg, både av formuesverdier og gjeld. Begravelsesutgiftene og eventuelle omkostninger ved å skifte - dele - dødsboet skal dekkes av dødsboets midler før alle andre gjeldsposter blir betalt.
 

Livsarving

Arving i rett nedstigende linje (barn, barnebarn osv.). En livsarving har krav på pliktdelsarv, dvs. arvelateren kan ikke ved testament frata ham hele hans arverett.

 

Testamente

Arveloven beskriver beskriver hvordan testamentet skal settes opp. Et skriftlig testament må være underskrevet samtidig av testator og to testamentsvitner. Vitnene må ikke være i slekt med eller ha nær tilknytning til noen som blir tilgodesett i testamentet.