Rus og avhengighet

ROP er et tverrfaglig team som tilbyr oppfølging til deg over 18 år som har utfordringer knyttet til rusavhengighet alene, eller i kombinasjon med psykisk uhelse. Fokus i oppfølgingen er å jobbe mot egne mål, mestre dagliglivet og få støtte i egne bedringsprosesser.

ROP

ROP-teamet tilbyr ulike tjenester både til deg som har utviklet et problematisk rusmiddelbruk, men også for deg som har avsluttet egen rus-karriere og ønsker støtte i etterkant. I tillegg til å henvise til rusbehandling, kan vi veilede på blant annet følgende tema: 

  • Bolig
  • Økonomi
  • Arbeid
  • Aktivitet
  • Nettverk
  • Praktisk bistand
  • Helse

Tjenesten er gratis, og du trenger ingen henvisning. Vi har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon: 

Team-leder ROP-team, mobil: 955 54 713

Ønsker du å snakke med en ansatt med egenerfaring på rus, kan du kontakte vår brukerspesialist Siri:

mobil: 480 93 682

Vi holder til på Torghuset på Jørpeland (Rådhusgaten 5) hverdager fra 8-15.


PÅRØRENDE

Er du bekymret for rusbruken til en i ditt nettverk? ROP-teamet kan sammen med deg drøfte problemstillingene og hva som kan være hensiktsmessig for deg å gjøre. 

ROP tilbyr også støttesamtaler til pårørende som lever tett på personer med problematisk rusmiddelbruk, og har oversikt over ulike tilbud pårørende kan benytte seg av.


Har du andre spørsmål knyttet til rustjenesten i kommunen, kan du kontakte ruskoordinator;
telefon 479 74 255.