ROP - team

ROP-Team Strand tilbyr tjenester til personer med ulike psykiske lidelser og rusmisbruk. Det er oppsøkende team som drives i samarbeid med Ryfylke DPS. Vi ønsker  å gi den enkelte individuell oppfølging som bidrar til bedre mestring av hverdagen og en mer stabil livssituasjon. ROP team er en brobygger mot andre tjenester og har som mål å bidra til videre behandling.

Kontaktpersoner i ROP-team Strand (på dagtid):

Svein Andre Kier tlf 47 45 39 79

Tonje Ulveraker tlf  47 47 50 12