R5 Lavterskel helsetilbud for rusavhengige

R5 har fokus på skadereduksjon og smittevern. Det tilbys samtaler, rent brukerutstyr, sårstell, ernæringstiltak, veiledning/kartlegging om tannhelsetjeneste og prevensjon. De som ønsker det kan få hjelp videre i behandlingssystemet.

For å komme i kontakt med R5 kan du ringe eller møte opp på Torghuset på dagtid. Det tilbys hjemmebesøk dersom det er behov for det.
Det er ingen krav om rusfrihet. Teamet har taushetsplikt, men kan samarbeide med andre dersom det samtykkes til det.
 

Torhild Finnesand 474 89 446
Eva Gundersen Heng 488 90 623