Støttesamtaler og aktiviteter

Psykiatritjenesten i Strand kommune er lokalisert i 2. etasje i Torghuset og består av psykiatrisk hjemmesykepleie, ROP teamet og R5.

Psykiatrisk hjemmesykepleie
I psykiatrisk hjemmesykepleie arbeider psykiatriske sykepleiere, vernepleier og helsearbeidere med lang erfaring fra psykisk helsearbeid. Virksomheten tilbyr samtaler, gruppetilbud og ulike aktiviteter for å mestre psykiske sykdom. Ta kontakt med psykiatritjenesten hvis du ønsker å være med på noen av gruppene. I tillegg til gruppetilbud og aktiviteter kan psykiatritjenesten også bidra med samarbeid med andre tjenester, deltakelse i IP (individuell plan) arbeid og ansvarsgruppe. Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene. Ved behov kan virksomheten administrere medikamenter i samarbeid med fastlege.

Bruker, pårørende eller støtteapparat kan ta kontakt direkte med kontoret på Torghuset.

Psykiatritjenesten aktivitetstilbud
Ta kontakt med psykiatritjenesten hvis du ønsker å være med på noen av gruppene.

 

Psykiatritjenesten

Turgruppe

Mandager klokken 12:30 - 14:00
Dette er en turgruppe som går i nærmiljøet uansett vær.

Treningsgruppe

Tirsdager klokken 10:00 - 11:15 på treningssenter.
Økten avsluttes med en hyggelig "kaffedrøs".

Kafè

Kafè på torghuset klokken 13:00 - 14:30 (annen hver tirsdag).
Salg av vafler og kaffe.
Åpen for alle.

Svømmegruppe

Torsdager svømmegruppe i helsebasseng klokken 13:00 - 14:00

 

Samarbeid med andre tjenester

I tillegg til gruppetilbud og aktiviteter kan psykiatrisk hjemmesykepleie bidra med samarbeid med andre tjenester, deltakelse i IP arbeid og ansvarsgruppe samt administrering av medikamenter i samarbeid med fastlege. For time kan man henvises av lege eller sende inn søknad. Søknaden vil bli behandlet i 3 trinn.

1. trinn er tildeling av søknaden til fagteamet dette teamet vil ferdigstille saksbehandlingen.

2. når søknaden er godkjent av teamet vil de finne ut av hvem som vil fungere best som din behandler ut i fra fag og ressurser, eller henvise til andre.

3. I noen tilfeller vil du kunne oppleve å få avslag, hvis du er uenig i avslaget kan du benytte klageretten.

Søknad

Kontaktpunkt Psykatritjenesten
Avdelingstelefon
Telefon 51 74 31 76
Nina Marie Heggland Finnesand
Leder
E-post
Telefon 51 74 31 78
Mobil 981 13 653