Støttesamtaler og aktiviteter

På Torghuset arbeider psykiatriske sykepleiere, vernepleier og helsearbeidere med lang erfaring fra psykisk helsearbeid.

Virksomheten tilbyr samtaler til å mestre psykiske sykdom. Det arrangeres gruppetilbud og ulike aktiviteter.  En kan også bidra med samarbeid med andre tjenester, deltakelse i IP arbeid og ansvarsgruppe. Målet for tjenesten er best mulig mestring av hverdagen.

Ved behov kan virksomheten administrere medikamenter i samarbeid med fastlege.

Bruker, pårørende eller støtteapparat kan ta kontakt direkte med kontoret på Torghuset.

Kontaktpunkt Psykatritjenesten
Avdelingstelefon
Telefon 51 74 31 76
Nina Marie Heggland Finnesand
Leder
E-post
Telefon 51 74 31 78
Mobil 981 13 653