Støttesamtaler og aktiviteter

På Torghuset arbeider psykiatriske sykepleiere, vernepleier og helsearbeidere med lang erfaring fra psykisk helsearbeid.

Virksomheten tilbyr samtaler til å mestre psykiske sykdom. Det arrangeres gruppetilbud og ulike aktiviteter.  

Psykiatritjenesten aktivitetstilbud
Ta kontakt med psykiatritjenesten hvis du ønsker å være med på noen av gruppene.

Mandager:
Turgruppe klokka 12:30 - 14:00.
Dette er turgruppe som går turer i nærmiljø uansett vær. 
Kan man ikke delta må man gi beskjed til leder for turgruppe.


Tirsdager:
Treningsgruppe klokka 10:00 - 11:15

Vi trener på treningssenter. Det er mulig for å få veiledning på trening.
Avslutter økten med en hyggelig 'kaffidrøs'

Kafé på Torghuset klokka 13:00 - 14:30 (annenhver tirsdag).
Salg av vafler og kaffe. Åpen for alle.


Torsdager:
Svømmegruppe i helsebasseng kl 13:00 - 14:00.


I tillegg til gruppetilbud og aktiviteter kan psykiatritjenesten også bidra med samarbeid med andre tjenester, deltakelse i IP arbeid og ansvarsgruppe. Målet for tjenesten er best mulig mestring av hverdagen.

Ved behov kan virksomheten administrere medikamenter i samarbeid med fastlege.

Bruker, pårørende eller støtteapparat kan ta kontakt direkte med kontoret på Torghuset.

Kontaktpunkt Psykatritjenesten
Avdelingstelefon
Telefon 51 74 31 76
Nina Marie Heggland Finnesand
Leder
E-post
Telefon 51 74 31 78
Mobil 981 13 653