4 Etablering av anlegg

Strand kommune forventer at utbygger setter seg inn i krav til dokumentasjon før bygging starter, slik at nødvendig fotografering og innmålinger gjøres underveis.

Det forventes tett dialog med vann- og avløpsavdelingen før og under etablering av anlegg. Dersom utførelse vil ut fra uforutsette forhold fravike fra behandlet teknisk plan skal revidert plan sendes inn til VA-avdelingen og aksepteres før arbeidet utføres.

 

Representant(er) fra VA-avdelingen i Strand kommune skal minimum være inkludert på byggemøter som omhandler tema om vesentlige endringer fra behandlet teknisk plan.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Fagsjef: Lene Beadle
Rådhusgaten 2, 4100 Jørpeland Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : lene.beadle@strand.kommune.no
Telefon
: 51743048