Søknad om dispensasjon fra vann og avløpsnormen for Strand kommune

Det er anledning til å søke dispensasjon fra enkelte bestemmelser i VA normen, eks. fra avstandskravet for byggetiltak og ledningsnett.

 

Publisert av Terje Ersland. Sist endret 14.12.2016

Søknad om dispensasjon fra VA normen behandles av Strand kommune. Søknaden skal være begrunnet.

 

Søknad om dispensasjon skal sendes inn i forkant av en eventuell byggesak, eller senest samtidig. Arbeidet på ledningsnettet eller byggetiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger dispensasjon / tillatelse.

 

Ved søknad skal det benyttes eget skjema (link til skjema).

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Fagsjef: Lene Beadle
Rådhusgaten 2, 4100 Jørpeland Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : lene.beadle@strand.kommune.no
Telefon
: 51743048