Utslippstillatelse

Eier plikter å søke den kommunale forurensningsmyndigheten om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter). For virksomhet som bare slipper ut gråvann, gjelder plikten bare dersom det er innlagt vann. 

Publisert av Terje Ersland. Sist endret 27.10.2016

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann). Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

 

Dersom du ønsker å etablere ny bolig i et området hvor det ikke finnes offentlig avløpsledning, må du søke Strand kommune om utslippstillatelse.

 

Dette gjelder også om du ønsker å øke eksisterende utslipp vesentlig. Som vesentlig økning regner vi blant annet innlegging av vann og installering av vannklosett.

 

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten tillatelse fra kommunen.

 

Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon. Varsle naboer og andre spesielt berørte, eks: friluftsinteresser og næringsvirksomhet. (link til skjema)

 

I Strand kommune er det et sterkt ønske om at i områder avsatt til fritidsbebyggelse i reugleringsplan eller kommuneplan etableres fellesasnlegg. Enkeltanlegg er i utgangspunktet ikke ønkskelig i disse områdene.  

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751