Utbyggingsavtale med kommunen

Strand kommune tilbyr utbyggingsavtale.  

Publisert av Terje Ersland. Sist endret 02.11.2016

I praksis betyr det at kommunen og utbygger avklarer hvordan en kan gjennomføre reguleringsplanen til kommunen og gjøre tomtene byggeklare. (link til byggeklar tomt?) I de fleste utbyggingsavtaler vil en også avtale såkalt anleggsbidrag til overordnet innfrastruktur. (link til anleggsbidrag) I forbindelse med etablering av innfrastruktur må tiltaket omsøkes og behandles etter plan og bygningsloven (link til byggesak). Utbygging av innfrastruktur krever at en lager en tekniske planer for vei, vann, avløp, overvann og lekeplasser. Planene skal være i samsvar med plan og bygingslovens regler og kommunens normer. Normene bestemmer detaljer og standard på anlegget som skal bygges.

 

Kommunens normer:

*Lagt ut til offentlig ettersyn.

 

I tillegg skal prosjekteringen skje i samsvar med vedtatt reguleringsplan. Strand kommune skal akseptere teniske planer før anlegget kan bygges. Utarbeidelse av tekniske planer skal utføres av ansvarlige foretak, dvs at du må søke profesjonell hjelp. I forbindelse med utbyggingsavtalen avklares tidspunkt for ferdigstillelse av anlegget og tidspunkt og vilkår for kommunal overtakelse. Jf. Standard mal for utbyggingsavtale (link).

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751