Adresser

Boliger, næringsbygg og fritidseiendommer o.l. skal ha en egen offisiell adresse. En offisiell adresse er en kombinasjon av et gate- eller veinavn og et adressenummer.

I hus med flere leiligheter/lokaler der disse har adkomst fra forskjellig oppgang, skal hver enkelt inngang ha egen adresse.

Bakgrunnen for tildeling av unike adresser er å gjøre det lettere å finne fram for utrykningskjøretøyer, publikum, post, drosjer etc.. En adresseenhet skal tildeles adresse til den vei/gate den har adkomst fra. Adresseenhetene på samme side av gate/vei skal enten ha bare like eller bare ulike nummer. Bokstaver brukes i tillegg til tallet i tilfeller hvor det ikke finnes ledige nummer.

Dersom du synes at du har en ulogisk adresse, f.eks. at bygningen ikke har adkomst fra den veien den er adressert til, kan du kontakte Tone Skaar for veiledning.

 

Husnummerskilt

For at sykebil, brannbil, politi, besøkende, drosjer osv. lett skal finne fram, er det nødvendig med tydelig oppsatt nummerskilt på bygningen. Der dette ikke er synlig fra vei, må det i tillegg settes opp nummerskilt på egen stolpe, gjerde etc..

 

Kontaktperson: Tone Skaar

 

E-post: Postmottak@strand.kommune.no

Publisert av Ingeborg Sedberg Eie. Sist endret 19.10.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751

Se også