Saksgang i byggesaker

Publisert av Susanne Ravnås. Sist endret 28.10.2016

 

Før du sender søknad

Før søknad kan du be om en forhåndskonferanse. Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som byggherre ("tiltakshaver"), ansvarlig søker og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for tiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

 

Små byggetiltak unntatt søknadsplikt

Dersom du ønsker et lite byggetiltak, kan du sjekke om du behøver å søke kommunen.

 

Sende inn søknad

Sjekk veileder for de mest vanlige byggetiltakeneHer får du informasjon om hva du kan søke om selv, eller hva som krever at et foretak står ansvarlig. Du får også informasjon om spesielle ting du må huske på, slik som plassering, utforming mv.

 

Husk at alle tiltak må nabovarsles før søknaden sendes til kommunen. Bestill naboliste fra kommunen og følg veiledningen for nabovarsling og utforming av situasjonsplan. Situasjonsplan er et kommunalt kart med tiltaket tegnet inn som skal følge nabovarslet og søknad til kommunen.

 

Når nabovarslingen er ferdig, kan du sende søknad til kommunen, enten via ordinær post eller epostadressen postmottak@strand.kommune.no. På siden for å sende inn søknad går det frem hvilke vedlegg som skal være med.

 

 

Kommunens behandling av søknaden, saksbehandlingstid

 

Saksbehandlingsfrister

 

3 uker
Forutsetter at saken er komplett og i tråd med plan- og bygningslov med forskrifter, arealplan og lokale retningslinjer.
 

  • Søknad om tiltak uten ansvarsrett
  • Søknad om tillatelse til tiltak
  • Igangsettingstillatelse
  • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

 

12 uker

  • Rammesøknad
  • Når tiltak ikke er i samsvar med plan- og bygningsloven, arealplan eller lokale retningslinjer.
  • Når det er behov for tillatelse/samtykke/uttalelser fra andre myndigheter.

 

 

 

Eventuell klagebehandling

Dersom du ikke er fornøyd med resultatet på vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
 

Klagen skal behandles både administrativt og politisk.
 

Dersom kommunen mener vedtak ikke skal endres, går saken til Fylkesmannen i Rogaland for endelig vurdering.

 

 

Igangsettelse av byggearbeider (søknader med ansvarlige foretak)

Dette gjelder normalt ikke hvis du søker kommunen selv, men for større tiltak hvor det søkes i to prosesser. Først et vedtak for å få godkjent rammene (rammetillatelse), og så vedtak for å igangsette arbeidet (igangsettingstillatelse).

Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles innen 3 uker.

 

 

Bygningen tas i bruk og saken avsluttes

Alle søknader avsluttes med ferdigattest. Dette gjelder også hvis du søker selv.

Søknad om ferdigattest skal behandles innen 3 uker.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751