Nabovarsel i byggesak

Publisert av Susanne Ravnås. Sist endret 28.10.2016

Hvem må du varsle?

Før du sender inn en søknad om å bygge noe på en eiendom, må du varsle naboer og gjenboere. En naboeiendom har felles grense med den eiendommen du skal bygge på, mens gjenboereiendommer ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde.

 

Hvordan varsler du?

Du kan enten sende nabovarslet på e-post, levere det personlig eller sende det som rekommandert post. Dersom du varsler på e-post, må mottakeren sende et svar som bekrefter at e-posten er mottatt.

 

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine merknader til deg.

 

Når du sender inn byggesøknaden skal du legge ved naboenes merknader, en kvittering som viser hvem som har mottatt varsel og en kopi av nabovarselet.

 

Naboliste/eierliste

Naboliste/eierliste over aktuelle naboer kan bestilles på e-post: postmottak@strand.kommune eller ved å henvende deg til kommunens sentralbord.


Blanketter

Blankettene du trenger for å varsle naboene finner du hos Direktoratet for Byggkvalitet.

 

Du trenger ikke varsle om mindre endringer

Hovedregelen er at du alltid skal varsle om byggearbeider. Du trenger likevel ikke å varsle når naboene i liten grad blir berørt. Dette gjelder for eksempel

  • når du kun skal gjøre innvendige arbeider
  • når det er store avstander til nærmeste nabo
  • når du skal gjennomføre mindre utvendige tiltak som naboen ikke kan se fra sin eiendom

 

Hva nabovarselet skal inneholde

Det er viktig at naboene får god informasjon om tiltaket, slik at de kan ta en reelt stiliing til hva tiltaket innebærer og hvilke praktiske konsekvenser det vil få for dem. Du må legge ved

  • situasjonsplan
  • snitt- og fasadetegninger
  • begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000 (09-15)

Org.nr.
: 964 978 751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)