Hvordan søker du om byggetiltak?

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. 

Søknad uten ansvarsrett betyr at du kan søke om mindre arbeider (tiltak) på bebygd eiendom på egenhånd, uten hjelp fra fagfolk.

Du er selv ansvarlig for at arbeidene blir utført i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Se gebyrer for byggesøknader.


 

Søknadsprosess

Du kan søke gjennom Byggsøk eller ved hjelp av skjema som du finner på Direktoratet for byggkvalitet sine blankettsider. I begge tilfeller må du sende inn følgende:
 

 1. Skjema Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (Blankett 5174)
   
 2. Skjema Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155) og Kvittering for nabovarsel (blankett 5156).
  Du må varsle naboer og gjenboere om hva du har tenkt å bygge. Frist for naboer/gjenboere til å komme med merknader til nabovarsel er minimum 2 uker. I tillegg legger du ved eventuelle merknader fra naboer og dine kommentarer til merknadene.

   
 3. Situasjonskart i målestokk 1:500.
  Tegn inn det du skal bygge på situasjonskartet. Husk å sette mål på tiltaket, samt avstand til regulert vei, grense og bebyggelse i nærheten.

  Situasjonskart bestiller du her

   
 4. Tegninger
  Fasade-, plan- og snittegninger som viser tiltaket i rett målestokk (1:100). Eksisterende og fremtidige terrenglinjer skal påføres fasadetegningene frem til nabogrensen. Husk å påføre rombetengelse. Ved tilbygg må det sendes inn før og etter tegninger.


   
 5. Sanitærabonnement (Rørleggermelding)
  Søknad om sanitærabonnement skal avklare håndtering av vann/avløp og overvann samt avstand til kommunalt ledningnett. 

   
 6. Eventuelle uttalelser fra andre offentlige myndigheter.
  F.eks. dispensasjon fra Statens vegvesen om overskridelse av byggegrense til riksveg.

   
 7. Dispensasjon
  Dersom tiltaket ikke er i samsvar med reguleringsplan, kommuneplan eller plan- og bygningsloven kan det søke som dispensasjon. En eventuell søknad om dispensasjon må nabovarsles og være begrunnet.


   

Forhåndskonferanse

Hvis du ønsker et møte med kommunen kan du ta kontakt og avtale en forhåndskonferanse.

 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er 3 uker fra søknaden er komplett.
 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751