Hvordan søker du

Du kan søke via Byggsøk eller ved bruk av skjema. I begge tilfeller må du sende inn følgende:
 

 1. Søknadsskjema  
   
 2. Nabovarselskjema Opplysninger gitt i nabovarsel , Kvittering for nabovarsel  og Nabovarsel 

   
 3. Situasjonskart

   
 4. Tegninger
  Fasade-, plan- og snittegninger som viser bygget i rett målestokk (1:100). Eksisterende og fremtidige terrenglinjer skal påføres fasadetegningene frem til nabogrensen. Husk å påføre rombetengelse. Ved tilbygg må det sendes inn før og etter tegninger.


   
 5. Søknad om sanitærabonnement
  Det er krav om sanitærabonnement ved påkobling av overvann til kommunalt avløpsnett.

 

Dispensasjon

Dersom tiltaket er i strid med lov, kommuneplan eller reguleringsplan må det i tillegg søkes om dispensasjon.

 

Forhåndskonferanse

Hvis du ønsker et møte med kommunen kan du ta kontakt og avtale en forhåndskonferanse.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751