Hvordan søker du

1. Sjekk om du må søke

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.
 

2. Sjekk planer og bestemmelser for  din eiendom

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

 

Du får bestemmelser og kart ved å bestille situasjonskart.

 

3. Få veiledning eller bestill forhåndskonferanse

Ta gjerne kontakt med oss før du går i gang med et prosjekt enten på telefon, e-post eller chat med oss (nede til høyre).

 

For større og mer komplekse saker kan det være nødvendig med en forhåndskonferanse. Før møtet må du sende inn kart, tegninger og beskrive hva du ønsker svar på. Ansvarlig søker bør være med på møtet.
 

 

4. Byggesøknad

 

Søknadsskjema  
 

Tegninger

- Målsatte plan-, snitt og fasadetegninger
- Tegninger som viser sist godkjent situasjon. Dette får du ved å henvende deg til byggesaksavdelingen.Kart

Et situasjonskart hvor du har tegnet inn hva du skal bygge.
 

Beregning av utnyttelsesgrad

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsbestemmelsene tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før. Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden.

 

Du finner mer om beregningsgrad i veilederen Grad av utnytting, beregnings- og måleregler.

 

Eventuelle dispensasjoner fra lov, planer og forskrifter

Hvis tiltaket er i strid med lov, plan eller forskrift, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsene.

 

Les mer om dispensasjoner

 

Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter

I noen saker må du skaffe tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen eller andre myndigheter.

 

Dette kan være nødvendig i følgende sammenhenger:

- tilknytning til vann og avløp
- oppretting eller endring i arbeidsplasser (kontakt Arbeidstilsynet)
-
fredet eiendom eller arkeologiske fornminner
-
biologisk mangfold

 

 

Ved riving

 • Før du sender inn søknad om rivetillatelse, må du varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen.
 • Hvis bygningen er tilkoblet strøm eller telefon, må du gjøre rede for frakobling i søknaden og legge ved leverandørenes tillatelse til frakobling.
 • Hvis bygningen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, må kommunalteknisk avdeling kontaktes.

 

5. Varsle naboene dine

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

 

Hva skal nabovarslet inneholde?


Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket. Du må også legge ved:

 • et situasjonskart hvor du har tegnet inn hva du skal bygge
 • snitt- og fasadetegninger
 • begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader

 

Slik nabovarsler du

Du kan bestille naboliste via Ambita (Infoland).

 

Fyll ut skjemaene Opplysninger gitt i nabovarsel , Kvittering for nabovarsel og Nabovarsel 

 

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg.

 

Legg med kopi, kvittering og merknader til nabovarsel i byggesøknaden

 • kopi av nabovarselet
 • kvittering for nabovarsel som viser at naboene har mottatt varselet
 • eventuelle merknader fra naboene
 • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet


6  Send inn søknad

Søk via Byggsøk eller send søknaden i en e-post til postmottak@strand.kommune.no

 

Du kan også sende papirsøknad til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland eller levere søknaden i Rådhusgaten 2.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751