Tilbygg

IMG_3537.jpg - Klikk for stort bilde

Tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate.

Planer og bestemmelser - hva gjelder for din eiendom

I arealplanene vil det være bestemmelser for hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrense, størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen.
 

Du kan selv sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Arealplaner finner du ved å gå inn på vår kartside eller ved å bestille situasjonskart via vår selvbetjeningsløsning.
 

Dette kan du bygge uten å søke

Dersom du kan si ja til alle disse punktene er tiltaket unntatt søknadsplikt eller ved å henvende deg til kommunen.

  • Mindre tilbygg, f.eks. veranda, terrasse, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.
  • Ikke rom for varig opphold eller bebyggelse.
  • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 15 m2.
  • Avstand til nabo minst 4,0 meter.
     

Du er selv ansvarlig for at det du skal bygge er i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, arealplaner og annet regelverk
 

Du finner mer informasjon om dette på informasjonssidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

 

Dette kan du søke om selv

Dersom du sier ja til alle disse punktene, kan du stå ansvarlig for tiltaket og søke kommunen selv

  • Ett enkelt tilbygg.
  • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m2.
  • Avstand til nabogrense skal være i samsvar med pbl. § 29-4.


Se gebyrer for byggesaker og hvordan søker du.

 

Dette må du ha fagfolk til å søke for deg

Må du si nei på noen av kulepunktene ovenfor, så må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751