Søke om veranda, balkong og terrasse

Veranda er åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan være lukket.
 

Balkong er åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg, opphengt, uten understøttelse, omgitt av et rekkverk.
 

Terrasse er planert avsats for uteopphold, med eller uten platting av ulikt materiale og med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd. 

Følgende kan du gjøre uten søknad

  • Mindre veranda og terrasse mer enn 0,5 m over bakken og mindre enn 15 m². Avstand til nabogrense må være minst 4 meter når terrassen er sammenbygget med huset.
  • Terrasse som er lavere enn 0,5 meter over terreng kommer ikke inn under plan- og bygningslovens bestemmelser i det hele tatt.

 


Følgende kan du søke om selv

  • Er tiltaket 0,5 meter eller mer over terreng og sammenbygd med huset, kan bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) være maksimalt  50 m². Avstand til nabogrense minst 4,0 meter.
     
  • Er tiltaket 0,5 meter eller mer over terreng og frittliggende, kan bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) være maksimalt 70 m². Avstand til nabogrense minst 4,0 meter.


Se gebyrer for byggesaker og hvordan søker du.

 

 

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

Må du si nei på noen av punktene ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

 

Generelt om tilpasning

Ved planlegging av terrasse er tilpasning til eksisterende bygning viktig. Bruk gjerne en person med arkitektfaglig kompetanse som kan gi råd og som eventuelt kan tegne denne konstruksjonen for deg.
 

Terrasse på terreng må utformes på en slik måte at man unngår store terrengendringer.
 

Sett deg inn i naboens situasjon og unngå plassering som virker sjenerende for nabo, for eksempel sjenerende innsyn.
 

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel og lignende. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene til Strand eller på Servicetorget.
 

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.
 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751