Levegg

Publisert av Susanne Ravnås. Sist endret 24.10.2016

Levegg er en tett skjerm/konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende.
 

Hvis det i reguleringsplan eller kommuneplan er fastsatt byggegrense på din tomt så gjelder den for alle typer levegger. Kommuneplan og reguleringsplaner finner du på kommunens kartside eller ved å henvende deg til vårt sentralbord.
 

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.

 

Dette kan du bygge uten søknad

  • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0m. Avstand til nabogrensen må være minst 1,0 m. Husk at leveggen ikke på noe punkt må være høyere enn 1,8 m over terrenget.
     
  • Levegg (skjermvegg) med høyde på inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0m. Denne kan plasseres inntil nabogrensen. Husk at leveggen ikke på noe punkt må være høyere enn 1,8 m over terrenget.


Leveggen kan i begge tilfeller være frittstående eller forbundet med bygning.

 

Skille mellom seksjoner i rekkehus, hvor seksjonene er deler av samme eiendom, regnes ikke som nabogrense. Leveggen kan derfor settes opp i skillet mellom seksjonene.

 

Du er selv ansvarlig for at leveggen følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner (reguleringsplan og kommuneplan), og andre tillatelser. Leveggen må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser.

 

Før du begynner å bygge anbefaler vi at du informerer naboene dine.

 

Dette må du søke med hjelp fra kvalifisert foretak

Andre levegger enn de som er nevnt over krever søknad. I noen tilfeller kan du selv søke og oppføre disse. For større levegger er det krav om at søknaden sendes inn av et foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker. Dette kan for eksempel være store tunge levegger, skjermvegg eller innhegning som også er støyskjerm.

  

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751