Gjerde/Innhengning

Gjerde eller innhegning er enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel stakittgjerder, flettverksgjerder og lignende. Åpne deler må utgjøre minst 50 % av konstruksjonen.
 

Tyngre konstruksjoner som støyskjermer og frittstående murer faller utenfor definisjonen for gjerde/innhegning.

 

Publisert av Susanne Ravnås. Sist endret 29.10.2016

Dette kan du bygge uten å søke

Gjerde eller innhegning

  • Gjerde mot nabogrense eller mot vei på inntil 1,2 m, hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan.
  • Gjerde som plasseres i grense mot regulert vei og er lavere enn 0,5 m under forutsetning av at gjerde ikke kommer i konflikt med frisiktsone.

 

Se gebyrer for byggesaker og hvordan søker du.


 

Du må søke med hjelp fra fagfolk

Skal du sette opp eller rive en støyskjerm, må du ta kontakt med fagfolk som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.
 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751