Garasje, bod og lignende

 

Planer og bestemmelser - hva gjelder for din eiendom

I arealplanene vil det være bestemmelser for hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrense, størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen.
 

Du kan selv sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Arealplaner finner du ved å gå inn på vår kartside eller ved å bestille situasjonskart via vår selvbetjeningsløsning

 

Dette kan du bygge uten å søke

Du kan bygge en frittliggende bygning på inntil 50 m² uten å søke under forutsetning av at:

 • Skal ikke brukes til beboelse
 • Skal ikke inneholde våtrom.
 • Bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) er under 50 m2
 • Mønehøyde under 4,0 meter
 • Gesimshøyde under 3,0 meter
   

Du er selv ansvarlig for at det du skal bygge er i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, arealplaner og annet regelverk.


Du finner mer informasjon på informasjonssiden til Direktoratet for byggkvalitet.


Svarer du nei på et av punktene over, er tiltaket søknadspliktig.

 • Prøv gjerne denne veiviseren fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) om du kan slippe søknad eller ikke.


Dette kan du søke om selv

Dersom du kan si ja til alle disse punktene, så kan du stå ansvarlig for tiltaket og søke kommunen selv.

 • En enkelt frittliggende bygning
 • Eiendommen må være bebygd fra før
 • Bygningen kan ikke brukes til beboelse
 • Bygningen er i en etasje, eventuelt også underbygget med kjeller
 • Bygget kan ha loft dersom det har bruksareal på mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal.
 • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 m2


Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven. 


Se gebyrer for byggesaker og hvordan søker du.


Du må søke med hjelp fra kvalifisert foretak dersom

Skal du bygge større bygning enn nevnt ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak, som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751