Områderegulering

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller at kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.

 

Publisert av Terje Ersland. Sist endret 20.10.2016

Det er i utgangspunktet en kommunal oppgave å utarbeide en områderegulering. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Kommunen har inngått slike avtaler både for Taumarka og for Skarbekken boligfelt.. I dette ligger at kommunen kan overlate til private å stå for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammene kommunen bestemmer, og dekke kostnadene ved dette helt eller delvis. Det er kommunen som har ansvar for rammer, innhold og fremdrift i planprosessen. Ingen har imidlertid krav på å få behandlet forslag til områderegulering, og kommunen skal vedta oppstart av, og rammer for planarbeidet på ordinær måte.

 

Kommunen har gjennomført områdeplan for Jørpeland Sentrum

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751