Dispensasjoner

Dersom ønsket tiltak kommer i strid med gjeldende plankart eller bestemmelser har du anledning til å søke om å fravike planen/bestemmelsene ved å søke om dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens § 19-2. En slik dispensasjonssøknad vil ikke være kurant og må vurderes konkret i hver enkelt sak.

 

Publisert av Terje Ersland. Sist endret 20.10.2016

Det må påregnes ekstra behandlingstid i slike saker som bl.a. må på høring hos Fylkesmannen og deretter behandles i Utvalg for plansaker.

 

Vær oppmerksom på at det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 19-2 at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelsene i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene med å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr § 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynet bake bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751