Informasjon / brosjyrer - jordmor

Her kan du finne informasjon og brosjyrer jordmor deler ut i løpet av svangerskapet.

SVANGERSKAPSKONTROLLPROGRAM (PDF, 119 kB)
 

Svangerskapsomsorgen (PDF, 168 kB)
 

Info til deg som skal føde-norsk (PDF, 112 kB)

 

 

Røykfri graviditet:

http://www.flaa.kommune.no/siteassets/flaa/helse-og-omsorg/helsestasjon/roykfri-graviditet-1.pdf
 

Gravid - deles ut på helsestasjonen
 

Den beste starten:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/447/Alkoholfritt-svangerskap-en-beste-starten-rad-til-deg-som-planlegger-eller-venter-barn-IS-1758-bokmal.pdf
 

Informasjon om ultralyd i svangerskapet:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/216/Informasjon-om-ultralyd-i-svangerskapet-IS-1228.pdf
 

Hvordan du ammer ditt barn:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/432/Hvordan-du-ammer-ditt-barn-noen-rad-den-forste-tiden-IS-2092.pdf
 

Farskap og foreldreansvar:

http://gratisrettshjelp.no/?wpfb_dl=265
 

Småbarnsforeldres rettigheter:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/foreldre/2012_smaabarnsforeldres_rettigheter.pdf
 

Sikring av barn i bil:

http://www.vegvesen.no/_attachment/58689/binary/480417

 

Utvidet tilbud om nyfødtscreening:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/264/Utvidet-tilbud-om-nyfodtscreening-IS-0359.pdf

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000 (09-15)

Org.nr.
: 964 978 751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)