Helsetjeneste til asylsøkere

Gratis tilbud til beboere ved Strand mottak.

Publisert av Kristin Fossdal. Sist endret 19.12.2016

Helsesøster har mottakssamtale med kartlegging av blant annet psykisk og fysisk helse av alle som kommer til mottaket i Strand. Videre er det kartlegging av tuberkulose og andre smittsomme sykdommer, vaksinasjon og evt. opp vaksinering.

 

I følge smittevernloven må alle sjekke tuberkulosestatus innen 2 uker fra de ankommer landet, det vil si at helsesøster kaller disse inn til samtale for kartlegging, blodprøve og røntgenundersøkelse. Resultatene  av disse undersøkelsene sjekkes og følges opp videre. I tillegg skal alle barn og unge  som kommer til landet opp vaksineres i forhold til det norske vaksinasjonsprogrammet. Voksne får tilbud om vaksine mot polio, hepatitt B og meslinger.

 

Helsepersonell har plikt til å bruke tolk i sitt arbeid når brukeren ikke kan språket.

 

Temaer som blir tatt opp på mottakssamtalene:

  • fysisk helse
  • psykisk helse
  • opplevd traumer, omskjæring, vold, tortur, forfølgelse
  • familieforhold
  • søvn
  • kosthold
  • informasjon om helsetilbudet i kommunen

 

Helsesøster har nært samarbeid med Strand mottak, fastlege til asylsøkere og jordmor.

Fant du det du lette etter?
Kristin Strand Fossdal

Kristin Strand Fossdal

Helsesøster
Telefon : 51 74 21 84
Mob: 993 79 636
E-post :  

 

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)