Helsetjeneste til asylsøkere

Gratis tilbud til beboere ved Strand mottak.

Helsesøster har mottakssamtale med kartlegging av blant annet psykisk og fysisk helse av alle som kommer til mottaket i Strand. Videre er det kartlegging av tuberkulose og andre smittsomme sykdommer, vaksinasjon og evt. opp vaksinering.

 

I følge smittevernloven må alle sjekke tuberkulosestatus innen 2 uker fra de ankommer landet, det vil si at helsesøster kaller disse inn til samtale for kartlegging, blodprøve og røntgenundersøkelse. Resultatene  av disse undersøkelsene sjekkes og følges opp videre. I tillegg skal alle barn og unge  som kommer til landet opp vaksineres i forhold til det norske vaksinasjonsprogrammet. Voksne får tilbud om vaksine mot polio, hepatitt B og meslinger.

 

Helsepersonell har plikt til å bruke tolk i sitt arbeid når brukeren ikke kan språket.

 

Temaer som blir tatt opp på mottakssamtalene:

  • fysisk helse
  • psykisk helse
  • opplevd traumer, omskjæring, vold, tortur, forfølgelse
  • familieforhold
  • søvn
  • kosthold
  • informasjon om helsetilbudet i kommunen

 

Helsesøster har nært samarbeid med Strand mottak, fastlege til asylsøkere og jordmor.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)