Barselgrupper

 Tilbud der foreldre/foresatte kan komme sammen for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Tilbudet er for de med barn i alderen 0-5 mnd.

Publisert av Kristin Fossdal. Sist endret 19.12.2016

Tilbud til foreldre/foresatte hvor de kan komme sammen for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Tilbudet er for de med barn i alderen 0-5 mnd og helsesøster leder gruppen.

Det blir ulike tema som blir tatt opp er:

  • samspill
  • motorisk utvikling
  • nettbruk
  • førstehjelp
  • introduksjon av fast føde
  • barnesykdommer
  • ulykkesforebygging
  • språkutviling
  • amming
  • forandringer etter fødsel, fødselsdepresjon, hormonsvingninger m.m.

 

Fysioterapeut - trening for mor og barnets motoriske utvikling

PPT - tidlig språkutvikling og samspill

Forebyggende avdling - informasjon om tilbudet og samspill 

 

Barselgrupper på Jørpeland helsestasjon fredag partallsuker kl 13-14 og Tau helsestasjon onsdag oddetallsuker kl. 13-14.

Fant du det du lette etter?
Kristin Strand Fossdal

Kristin Strand Fossdal

Helsesøster
Telefon : 51 74 21 84
Mob: 993 79 636
E-post :  

 

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også