Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Omsorg og oppdragelse er i første rekke foreldrenes ansvar, men noen ganger klarer de kanskje ikke alene å gi barnet den omsorg og trygghet det har behov for. Foreldrene trenge kanskje hjelp til å ta vare på barnet sitt i krotere eller lengre perioder. Da har barnevernet en plikt til å hjelpe til.

For at barnevernet skal kunne gi den hjelp som er nødvendig er vi avhengige av å få kjennskap til de barn og ungdom og foreldre som trenger hjelp. Det er denne første kjennskapen barnevernet omtaler som bekymringsmelding.

Mange barnevernsaker starter med at foreldrene selv tar kontakt. Andre som henvender seg til oss med bekymring for et barn kan være naboer, venner av familien, offentlig ansatte eller andre.

Alle bekymringsmeldinger blir vurdert senest innen 1 uke etter at barnevernet har mottatt den. Hvis innholdet i meldingen blir vurdert som bekymringsfult blir den undersøkt nærmere. Barnevernet kontakter da familien for å få til et samarbeid.

Offentlig ansatt, som har kontakt med barnet/ungdommen eller familien forøvrig har plikt til å melde fra til barnevernet når de er bekymret for at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgsvikt eller mishandling. De kan da ikke være anonyme. (eks. skolepersonell, barnehagepersonell, leger, psykologer)

Andre, som naboer, familie eller lignende, kan melde saker anonymt. Barnevernet har likevel plikt til å undersøke saken på vanlig måte.

Du som er bekyrmet kan gi bekyrmingsmelding på følgende måter: Skiftlig, ringe til oss, ta kontakt og avtale et møte på vårt kontor.

Du kan gjerne ha noen med deg når du tar kotnakt.

Et overordnet prinsipp er at barnevernets tiltak skal være til barnets beste. Barnevernet skal i første rekke gi hjelp i hjemmet, slik at barn og foreldre skal kunne leve sammen. Det å vokse opp hos sine foreldre har en egenverdi, der barnevernet skal bidra slik at dette er mulig og til beste for barnet. Tiltak i hjemmet tilrettelegges og gjennomføres i samarbid med foresatte. Tiltakene kan være igansetting av besøkshjem, støttekontakt, deltakelse i gruppetilbud, hnevisning til Webster stratton kurs, marte meo veieldning i hjemmet, deltakelse på ART kurs, økonomisk ghjelp til fritidsaktiviteter eller barnehage og/elelr SFO.

Barnevenret har forøvrig plikt til å gripe inn:

 • dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utviling.
 •  

 • foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring
 •  

 • barnet blir misshandlet eller utsat for andre alvorlige overgrep i hjemmet
 •  

 • det er overveiende sansynlig at barnets helse eller utvikling kan blli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.
 •  

 • Barnet har alvorlige atferdsvansker som alvorlig eller gjentatt rkiminalitet, vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte.
 • Fant du det du lette etter?

  Kontakt

  Rådhuset

  Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
  E-post : postmottak@strand.kommune.no
  Telefon
  : 5174 3000 (09-15)

  Org.nr.
  : 964 978 751
  Åpningstid
  : Rådhuset (08-15)

  Se også