PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGE 2017/2018

Planleggingsdager 2017/2018 

Her er oversikten over planleggingsdagene for barnehageåret 2017/2018:

  • Tirsdag 15. august 2017
  • Fredag 17. november 2017
  • Tirsdag 02. januar 2018
  • Mandag 16. april 2018
  • Fredag 18. mai 2018

Disse dagene holder barnehagen stengt! 

Enkelte dager kan variere sjekk egen barnehage sin årsplan eller hjemmeside.

Arild Tid Johannessen
Barnehagekonsulent
E-post
Telefon 51 74 30 64