Ungteam Strand

Ungteam Strand

Ungteam Strand har fokus på forebyggende arbeid i forhold til rus og psykisk helse.

Målgruppen er ungdom i alderen 10-23 år.

Ungteam Strand jobber på flere ulike nivå:

Kommunale fritidstiltak

Fokuserte tiltak på risikogrupper

Samfunnsorienterte tiltak rettet mot foreldre og ungdommer

Oppfølging av enkeltungdommer 

 

Hvem kan ta kontakt:

Samarbeidspartnere kan ta kontakt for å drøfte om tiltak fra ungteam kan være hensiktsmessig.

Foreldre og pårørende kan ta kontakt ved bekymring for et barn.

Kommunens innbyggere kan ta kontakt for å melde inn bekymring for enkeltungdom, grupper eller negative trender.

 

Kontaktinformasjon:

  • Victoria Voster - teamleder - 45 61 05 65
  • Henriette Haugvaldstad – miljøveileder – 47 45 05 96
  • Jan Erik Bratteli – miljøterapeut - 47 45 10 22