Ungteam Strand

Ungteam Strand har fokus på forebyggende arbeid i forhold til rus og psykisk helse.

Målgruppen er ungdom i alderen 13-23 år.

Ungteam Strand jobber på flere ulike nivå:

Kommunale fritidstiltak

Fokuserte tiltak på risikogrupper

Samfunnsorienterte tiltak rettet mot foreldre og ungdommer

Oppfølging av enkeltungdommer 

 

Hvem kan ta kontakt:

Samarbeidspartnere kan ta kontakt for å drøfte om tiltak fra ungteam kan være hensiktsmessig.

Foreldre og pårørende kan ta kontakt ved bekymring for et barn.

Kommunens innbyggere kan ta kontakt for å melde inn bekymring for enkeltungdom, grupper eller negative trender.

 

Kontaktinformasjon:

  • Henriette Haugvaldstad – miljøveileder – 98 10 65 15
  • Jan Erik Bratteli – miljøterapeut - 47 45 10 22
  • Silje Rygh – miljøveileder - 91 17 25 29