Informasjon ungdomsskole

Informasjon og brosjyrer i skolehelsetjenesten på ungdomsskoletrinnet.

8 klasse:

- foreldreskjema

 

10 klasse:

informasjon og samtykke til vaksinasjon

informasjon om HFU og helsesykepleier på vgs