Hjemmebesøk

Innen 2 uker etter fødsel kommer helsesøster på hjemmebesøk. Her tas opp ulike temaer som barnet og det å bli foreldre. 

 Brosjyrer vi deler ut:

  • Sammen foreldre og barn permen – deles ut på helsestasjonen
  • Tobakksrøyk (finnes også på engelsk, somali, urdu, arabisk, polsk, tyrkisk)