Barselgrupper

Barselgrupper

 Tilbud der foreldre/foresatte kan komme sammen for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Tilbudet er for de med barn i alderen 0-6 mnd.

Tilbud til foreldre/foresatte hvor de kan komme sammen for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Tilbudet er for de med barn i alderen 0-6 mnd og helsesykepleier leder gruppen.

Det blir ulike tema som blir tatt opp er:

  • samspill
  • motorisk utvikling
  • nettbruk
  • barnesykdommer
  • språkutvikling
  • søvn 0-6 mnd
  • amming
  • forandringer etter fødsel, fødselsdepresjon, hormonsvingninger m.m

 

Fysioterapeut - trening for mor og barnets motoriske utvikling

PPT - tidlig språkutvikling og samspill

Familieteamet - informasjon om tilbudet og samspill 

Helsestasjonspsykolog - psykisk helse i barseltiden

 

Barselgrupper på Jørpeland helsestasjon tirsdag partallsuker kl 12.30-13.30