Barselgrupper

 Tilbud der foreldre/foresatte kan komme sammen for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Tilbudet er for de med barn i alderen 0-5 mnd.

Tilbud til foreldre/foresatte hvor de kan komme sammen for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Tilbudet er for de med barn i alderen 0-5 mnd og helsesøster leder gruppen.

Det blir ulike tema som blir tatt opp er:

  • samspill
  • motorisk utvikling
  • nettbruk
  • førstehjelp
  • introduksjon av fast føde
  • barnesykdommer
  • ulykkesforebygging
  • språkutviling
  • amming
  • forandringer etter fødsel, fødselsdepresjon, hormonsvingninger m.m.

 

Fysioterapeut - trening for mor og barnets motoriske utvikling

PPT - tidlig språkutvikling og samspill

Forebyggende avdling - informasjon om tilbudet og samspill 

 

Barselgrupper på Jørpeland helsestasjon tirsdag partallsuker kl 13-14