Helsestasjon for barn

Helsestasjon for barn

Målet til helsestasjonen er å fremme god helse blant barn og unge gjennom helseopplysning, foreldreveiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon. Helsestasjonen skal også gi tilbud om utvidet støtte og hjelp ved behov. I helsestasjonen arbeider helsesykepleier, fysioterapeut, helsestasjonslege og helsestasjonssekretær.

Helsestasjon for barn.

Helsestasjonen har som mål:

 • Fremme fysisk og psykisk helse.
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold.
 • Forebygge sykdom og skade.


Barns rett til helseundersøkelse er lovfestet i kommunehelseloven:
” Foreldre plikter å medvirke til at barnet får dette tilbudet.”

Helsestasjonstilbudet er gratis.

Vi anbefaler alle småbarnsforeldre å laste ned appen "Helseoversikt" og følge vår facebookside "Jørpeland helsestasjon".

 

Helsestasjonen gir følgende tilbud

 • Hjemmebesøk av helsesykepleier ca 7-10 dager etter fødsel
 • 0-5 mnd - Barselgrupper
 • 4 uker – individuell konsultasjon med helsesykepleier
 • 6 uker – individuell konsultasjon med helsesykepleier og lege - vaksine
 • 3 mnd – individuell konsultasjon med helsesykepleier - vaksiner
 • 4 mnd – gruppekonsultasjon med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 5 mnd -  individuell konsultasjon med helsesykepleier - vaksiner
 • 6 mnd -  individuell konsultasjon med helsesykepleier og lege
 • 8 mnd -  gruppe konsultasjon med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 10 mnd – individuell konsultasjon med helsesykepleier
 • 12 mnd – individuell konsultasjon med helsesykepleier og lege - vaksiner
 • 15 mnd – individuell konsultasjon med helsesykepleier - vaksine
 • 18 mnd – individuell konsultasjon med helsesykepleier
 • 2 år – individuell konsultasjon med helsesykepleier og lege
 • 4 år – individuell konsultasjon med helsesykepleier

Har dere ønsker/behov utenom disse konsultasjonene, er dere velkomne til å ta kontakt med helsestasjonen.

Barnet blir kalt inn pr. brev til 2 års- og 4 års konsultasjon.

Dersom du har flyttet til kommunen, vennligst ta kontakt for registrering og evt. avtale på helsestasjonen.


Hvilken veiledning kan du få på helsestasjonen?

På helsestasjonen kan du få veiledning i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel.

Det kan være:

 • Samspill, barnets behov og praktisk omsorg.
 • Barnets fysiske og psykiske utvikling
 • Helsesykepleier og lege undersøker barnet og legger blant annet vekt på barnets vekst, trivsel, syn, hørsel og motorisk utvikling.
 • Opplysning om tannhelse
 • Forebygging av ulykker

Personalet på helsestasjonen gir også veiledning i forhold til ernæring, søvn, hygiene, barnets selvstendighet, grensesetting m.m.

Har barnets foreldre, lege, fysioterapeut eller helsesykepleier har bekymring for barnet, kan barnet bli henvist til spesialundersøkelse, evt. behandling. Helsestasjonen har også tverrfaglig samarbeid med barnehager, barnevern, PPT, familieterapeut, tannhelsetjenesten, fastlegen og andre ved behov.Kan syke barn komme på helsestasjon?

Barn med feber og mistanke om smittsomme sykdommer skal ikke møte på helsestasjonen. Det oppfordres til å ta kontakt med fastlege.


Hva kan du forvente av oss?

 • Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet
 • Å delta og få innflytelse i det som angår deg
 • Hjelp og støtte ved små eller store problemer
 • Veiledning i foreldrerollen
 • Kunnskap om barnets utvikling og helse
 • Informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer
 • Tilbud om individuell plan
 • Taushetsplikten blir overholdt
 • Samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester


Hva forventer vi av deg?

 • At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss
 • At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med
 • At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling
 • At du møter til avtale eller sier fra hvis den oppsatte timen ikke passer

Adresse

Jørpeland helsestasjon

Fjelltunveien 84

tlf.nr 51 74 21 80

Kart