Frisklivsentralen

Frisklivsentralen er en kommunal helsetjeneste for personer som ønsker å endre levevaner relatert til kosthold, fysisk aktivitet, røyk/snus-slutt og søvn.

Frisklivssentralen kan nå tilby frisklivsturer mandag og onsdag, frisklivstrening torsdag, samt individuelle helsesamtaler og veiledning. På grunn av koronaviruset arrangeres det for øyeblikket ikke kurs.

 

Kontakt:

Hvis du ønsker oppfølging kan du ringe på telefon 90 02 50 76, eller sende henvendelsesskjemaet (PDF, 711 kB) i posten og vente på å bli kontaktet.

 

Tilbud:

Tilbudet på Frisklivssentralen skal være generelt og diagnose-uavhengig og kan tilpasses den enkelte. Hver enkelt vil få en skreddersydd plan ut fra egne mål og behov. En slik plan vil i utgangspunktet vare i 3 måneder, med mål om at tiltakene i denne perioden har gitt kunnskap og motivasjon til å holde endringen ved like på egen hånd. Frisklivssentralen vil også ha oversikt over ulike tilbud i lokalmiljøet, og kan gi opplysninger om aktiviteter og andre tilbud i kommunen dersom det er ønskelig.

Frisklivssentralen

Hva tilbyr vi
 • Helsesamtaler
 • Frisklivstrening
 • Bra Mat for bedre helse
 • Tobakksfri
 • Sov godt
 • Tankevirus

Kursene vil kreve et visst antall deltagere for å ha best effekt. Dersom det i perioder er for liten etterspørsel, vil Frisklivssentralen kunne tilby individuell veiledning i det aktuelle temaet.

Hvem er frisklivssentralen for?

Målgruppen er voksne personer med behov for hjelp og støtte til å endre levevaner for å hindre utvikling av livsstilsrelaterte sykdommer.

Hvordan kontakte Frisklivssentralen?

Lege, NAV og annet helsepersonell kan henvise, men en kan også selv ta direkte kontakt med Frisklivssentralen. Det blir da satt opp en samtale der vi sammen ser på ønsker og behov, og vurderer om Frisklivssentralen kan være til hjelp på veien videre.

Telefon: 51 74 21 81

Mobil: 90 02 50 76

E-post: Friskliv@strand.kommune.no

 

Våre kurs:

Kurstilbud frisklivssentralen

Helsesamtale

Vi har fokus på at små kloke valg på sikt gir endring og helsegevinst hos deg som deltaker. Under helsesamtalen kartlegger vi dine ønsker, mål og forutsetninger for endring av levevaner. Videre legger vi en plan for de neste 12 ukene. Vi har fagkunnskap om fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, søvn, samt endringsprosesser. Du er ekspert på deg selv og vet best hvor skoen trykker. Sammen jobber vi med å finne gode løsninger for å oppnå varig endring.

Frisklivstrening

Frisklivstrening er gratis gruppetrening, og passer for deg som synes det er utfordrende å komme i gang alene. Treningene ledes av helsepersonell og baserer seg på Helsedirektoratets anbefalte treningsmetoder, med innslag av både styrke og kondisjonstrening. Målet med treningene er å skape gode aktivitetsopplevelser gjennom bevegelsesglede og samhold.

Klikk for stort bilde

Bra mat for bedre helse

Dette kostholdskurset er basert på nasjonale kostråd, og legger vekt på små, enkle grep for sunnere kosthold. Det skal ikke være hverken komplisert eller dyrt å spise sunt. I dette kurset får du en innføring i de ulike energikildene, samt enkle og konkrete tips til et sunnere kosthold. Vi setter også av litt tid til praktisk matlaging.

Kursets mål:

 • Øke bevisstheten din om matvaner og matvarevalg
 • Øke motivasjonen din til å endre vaner
 • Gi praktiske råd til hverdagen
 • Øke forståelsen av hva mat inneholder
 • Gi rom for å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon
Sov godt

Søvnvansker er en av de vanligste helseplagene i befolkningen, og et undervurdert folkehelseproblem. Omtrent én av tre voksne sliter ukentlig med søvnen. Det virker negativt på humør, helse og livskvalitet.

Dette søvnkurset passer for deg som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter.

Kurset går over fire samlinger, og består av undervisning, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Du får best utbytte av kurset dersom du fullfører hjemmeoppgaver mellom samlingene, deriblant føring av søvndagbok.

Tobakksfri

Dette kurset passer for deg som ønsker å slutte med røyk eller snus, og som synes det er vanskelig å klare dette alene. Kurset går over seks samlinger. Gjennom de tre første samlingene forbereder du deg på å slutte, og de tre siste jobber du med motivasjonen for å fortsette å være snus- og røykfri. Innholdet i kurset er blant annet nikotinavhengighet, abstinens, motivasjon, tilbakefallsproblematikk, og legemidler i tobakksavvenning.

Tankevirus

Dette mestringskurset presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer. Kurset passer for personer som ønsker å vite mer om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene våre.