Ungdomsteam

Ungdomsteamet i Strand er et forebyggende tiltak rette mot ungdom mellom 12 og 23 år. Ungdomsteamet er tilknyttet kommunens kriminalforebyggende arbeid - SLT. Ungdomsteamet er et gratis lavterskeltilbud.

Hva gjør vi?

Ungdomsteamet ønsker gjennom tidlig identifikasjon og intervensjon med ungdommene å forebygge rus, kriminalitet og andre sosiale/psykiske utfordringer.

Målet vårt er å fremme positiv utvikling hos ungdom generelt og spesielt hos ungdom det knyttes bekymring til eller som anses å være i risiko.

 

Lavterskeltilbud

Ungdomsteamet er et lavterskeltilbud, det betyr vi er lett tilgjengelig du kan ta direkte kontakt med oss og det er gratis. Samtalene skjer i fortrolighet, og det kreves samtykke med deg, for å dele dem.

 

Taushetsplikt

Ungdomsteamet har taushetsplikt. Men dersom opplysninger er av en slik karakter at det vurderes fare for liv og helse har vi opplysningsplikt, i slike tilfeller vil en (oftest) informere vedkommende ungdom i forkant.

Ungdomsteamet har ett humanistisk og positivistisk menneskesyn og ønsker å inkludere foresatte, skole og andre samarbeidspartnere der det anses nødvendig og ungdommen samtykker. Dette for å sikre ett helhetlig og godt tilbud til ungdommen.

 

Hva gjør vi/hva kan vi tilby?

 • Oppsøkende arbeid på ungdommens ulike arenaer
 • Innsikt, kunnskap og forståelse for ungdommers og foresattes situasjon
 • Veiledning til ungdom og foresatte
 • Tiltak tilpasset den enkelte ungdom
 • Kunnskap om rus og narkotika
 • Relasjonsbygging
 • Nettverksarbeid
 • Oppfølging i forhold til alternativ straff – som ungdomsoppfølging/straff  

 

Hvem kan ta kontakt?

 • Ungdom mellom 12-23 år som opplever å ha små eller store utfordringer i livet sitt
 • Foresatte som er bekymret for egne eller andres ungdommers situasjon, oppførsel eller ønsker råd
 • Instanser/frivillige lag som er bekymret for ungdommen eller en ungdomsgruppe

 

Kontakt oss

Jan Erik Bratli - miljøteratpeut - tlf. 474 51 022

Siv Berge - miljøterapeut - tlf. 404 19 132

Brit Iren Barka - teamleder - tlf. 400 37 544