Politikontakten

I forbindelse med politireformen ble det opprettet politikontakter i hver kommune. Politioverbetjent Jostein Flatebø er politikontakt i Strand kommune, og har sitt primære arbeidssted ved Søre Ryfylke lensmannskontor. Politikontakten skal være det primære knutepunktet mellom kommunen og politiet, og er en dedikert forebyggende stilling. Politikontakten skal bidra med forebyggende arbeid i samarbeid med kommunen, og på den måten skape et tryggere lokalsamfunn.

Politikontaktens hovedoppgaver:

• sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin nærpolitirolle i Strand kommune

• være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i Strand kommune

• være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i Strand kommune

• gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak

• være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet i Strand kommune

Politikontakten står til kommunens disposisjon og kan kontaktes når det måtte ønskes.

 

Kontaktinformasjon:

Jostein Flatebø

Politioverbetjent

Politikontakt Strand, Forsand og Hjelmeland

 

Sør – Vest politidistrikt

Søre Ryfylke lensmannsdistrikt

 

Telefon: 930 21 356

E-post: jostein.flatebo@politiet.no