Mekling

Strand kommune har fra 20.6.18 ikke tilbud om mekling. Familiekontoret til Stavanger kan kontaktes ved behov for mekling.

Hva er målet med mekling?

Målet med mekling er at foreldrene skal komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for felles barn. Det skal i meklingen legges vekt på hva som er som er den beste ordningen for barnet/barna.

 

Hvem skal gå på mekling?

  • Ved samlivsbrudd skal alle ektefeller og sambuere med felles barn under 16 år må møte til mekling, timen er obligatorisk. Dette er bestemt i ekteskapsloven og barneloven.
  •  Alle som ønsker å bringe ei sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller samvær inn for domstolen. Mer informasjon om mekling finner du her. 

Kart