Sammen på vei

Sammen på vei

Sammen på vei (Nurse family partnership - NFP)

Fra 1. juni 2023 starter Mor i Norge-studien, hvor Strand, sammen med Sandnes, Gjesdal, Hå, Klepp, Stavanger og Time, er viktige samarbeidspartner. Mor i Norge-studien er den største studien som er gjort på sårbare førstegangsfødende i Norge, og den største studien som er gjort på effekten av et forebyggende folkehelsetiltak.

I studien skal man teste effekten av tiltaket "Sammen på vei" som er et viktig tiltak i arbeidet for å bedre mors fysiske og psykiske helse i graviditet og småbarnsfase, forbedre barns oppvekstvilkår og hindre videreføring av sosial ulikhet. I tillegg til å kartlegge effekten av "Sammen på vei", vil studien også gi ny og mer kunnskap om en sårbar gruppe mødre som man per i dag har lite kunnskap om.

Sammen på vei er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. Programmet er frivillig og basert på hjemmebesøk.

Sammen på vei (Nurse family partnership - NFP)

Sammen på vei er et frivillig oppfølgingsprogram for førstegangsfødende kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang. Programmet har blitt prøvd ut i Norge siden 2016, og tilbys nå i fem områder: Agder, Oslo, Rogaland, Trøndelag og Vestland. Teamet i Rogaland dekker kommunene Strand, Sandnes Gjesdal, Hå, Klepp, Stavanger og Time.

Hovedkriteriene for å kunne delta i programmet er:

- kvinnen er førstegangsmor

- deltakelse er frivillig

- henvendelse til programmet må skje seneste innen svangerskapsuke 26

- kvinnen bor i område som tilbyr Sammen på vei

 

Programmet er basert på hjemmebesøk. Den gravide og familien får tett oppfylling av en erfaren og spesialopplært helsesykepleier eller jordmor, fra tidlig graviditet og frem til barnet blir to år.

 

Du kan kontakte jordmor på helsestasjonen for mer informasjon, Familiens hus tlf 51 74 21 80

Mer informasjon : sammenpavei.no eller https://uni.oslomet.no/mins/