Sammen på vei

Sammen på vei

Sammen på vei (Nurse family partnership - NFP)

Sammen på vei er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. Programmet er frivillig og basert på hjemmebesøk. Den gravide og familien får tett oppfylling av en erfaren og spesialopplært helsesykepleier eller jordmor, fra tidlig i graviditeten og frem til barnet blir to år.

Sammen på vei (Nurse family partnership - NFP)

Sammen på vei er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. Programmet er frivillig og basert på hjemmebesøk. Den gravide og familien får tett oppfylling av en erfaren og spesialopplært helsesykepleier eller jordmor, fra tidlig i graviditeten og frem til barnet blir to år.

Henvisning: Man trenger ikke henvisning for å bli del av programmet. Offentlige instanser og kvinnen selv kan ta kontakt. Kontakten må etableres før svangerskapsuke 28.

Sandnes er vertskommune og tilbudet omhandler kvinner Sandnes, Stavanger, Time, Klepp, Gjesdal, Hå og Strand kommune.

 

Kontakt informasjon: 

  • Sentralbord 51 33 63 00
  • Fagleder Grethe Olsen-Hagen, telefon 482 58 755,  e-post

Mer informasjon : sammenpavei.no