Informasjon om barneverntjenesten

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Målgruppen til barneverntjenesten er barn mellom 0-18 år som bor eller oppholder seg i Strand kommune.
 

Telefon barneverntjenesten i Strand: 51743130. Åpningstid mandag - fredag 08:00 - 15:00.

Telefon barnevernvakta i Stavanger: 51899167/ 51899090. Åpningstid mandag - torsdag og søndag 18:00 - 02:00. Fredag og lørdag 18:00 - 03:00. På dagtid er barnevernvakten bemannet fra kl 08.00-15.30. Resten av døgnet, ettermiddag og natt, samt dagtid helg og «røde dager» betjenes barnevernvaktens telefon av to ansatte som går i godkjent beredskapsordning.

Alarmtelefon for barn og unge: 116111 Mer informasjon om Alarmtelefon: 116111.noHva kan barneverntjenesten hjelpe til med?

  • Gi råd om barns utviklilng og barneoppdragelse
  • Henvise til annen hjelp; f.eks.barne- og ungdomspsykiatrien og familieterapeut
  • Skaffe besøkshjem eller støttekontakt
  • Anbefale plass i barnehage
  • Gi støtte til fritidsaktiviteter og ferietiltak
  • Gi økonomisk støtte
  • Veilede om foreldrerollen overfor barn og ungdom
  • Gi informasjon om lov om barneverntjenester
  • Gi kortere eller lengre opphold på institusjon eller fosterhjem


Når bør du ta kontakt med barneverntjensten?
• Når du som forelder er sterkt bekymret for barnet/ ungdommen din
• Når du som forelder har andre belastninger som gjør at du blir bekymret for hvilke betydning dette har for barna.
• Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
• Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
• Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/ psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
• Når du er bekymret for at foreldre har store rusproblemer
• Når du er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer
• Når foreldre har mistet styringen over barnet sitt

Hvordan tar du kontakt med barneverntjenesten?
• Du kan skrive til oss - og oppgi navn eller være anonym
• Du kan ringe til oss - og oppgi navn eller være anonym
• Du kan ta kontakt for å avtale et møte hos oss
• Du kan gjerne ha noen med deg, når du tar kontakt
• Som offentlig ansatt har du meldeplikt og kan ikke være anonym

Hva skjer når du tar kontakt med barneverntjenesten?
• Du får anledning til å snakke med en barnevernsarbeider om det du har på hjertet
• Du får generell informasjon om hvordan barnevernet behandler henvendelsene de får
• Barneverntjenesten undersøker i løpet av tre måneder om familien har behov for hjelp (noen ganger seks måneder)
• Det er barnevernet som følger opp saken - du som melder vil normalt ikke bli trukket videre inn

Hva legger barneverntjenesten vekt på?
• Hensynet til barnets beste skal veie tyngst
• Samarbeid med foreldre er viktig for at de skal mestre sin rolle som foreldre bedre
• Hjelp til selvhjelp - å støtte foreldre slik at de klarer seg selv
• Rett hjelp til rett tid
• Åpenhet overfor foreldrene i barnevernsaker
• Taushetsplikt i barnevernsaker

Greit å vite
• Du kan alltid drøfte saker med barneverntjensten anonymt
• Barneverntjenesten er avhengig av bekymringsmeldinger utenfra for å kunne hjelpe barn som har det vanskelig
• Barneverntjenestens hovedoppgave er å hjelpe familier i hjemmet
• Barnevernet mener at det nesten alltid er best for barn å bo sammen med foreldrene sine
• Ønsker du å bli en av våre støttespillere, besøkshjem, støttekontakt eller lignende tar du kontakt på telefon 51743130, e-post postmottak@strand.kommune.no, eller kommer innom vår besøksadresse: Kvalshaugvegen 1, Jørpeland. Du vil da bli registrert og det gjennomføres en formell godkjenning. Alle våre medarbeidere må framlegge tilfredstillende politiattest.

Barneverntjenstens ansatte:
Barneverntjenesten har 16,3 stillinger og er delt inn i fire fagteam: Undersøkelse-, oppfølging-, tiltak- og omsorgsteam.  Konstituert leder for barneverntjenesten er Silje Kamilla Alsvik Iversen.

I enkeltsaker knytter vi til oss annen ekspertise som psykologer, familieterapeuter, marte-meo terapeuter, besøksforeldre, støttekontakter, miljøarbeidere, tilsynsførere o.s.v.

Barnevernvakt:
Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap på kveldstid og i helger. Fra 01.07.2015 inngikk Strand kommune et samarbeid med Stavanger kommune om barnevernvakt. Barnevernvakten skal motta og vurdere akutt fare i meldinger/ henvendelser som kommer inn i løpet av barnevernvaktens åpningstid.

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester.

Barnevernvakten samarbeider både med barn og unges nettverk og offentlig ansatte. Sistnevnte er ofte personer ansatt i hjelpeapparatet, skole eller helsepersonell som kommer i kontakt med barn, ungdom og deres foreldre.

Alle kan varsle om akuttsituasjon. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

Kontaktinformasjon og åpningstider barnevernvakta:

Telefon til barnevernvakta: 51 89 91 67/ 51 89 90 90

Barnevernvakta har følgende åpningstider ettermiddag og kveld:

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag klokka 18:00 - 02:00
Fredag - lørdag klokka 18:00 - 03:00

På dagtid er barnevernvakten bemannet fra kl 08.00-15.30. Resten av døgnet, ettermiddag og natt, samt dagtid helg og «røde dager» betjenes barnevernvaktens telefon av to ansatte som går i godkjent beredskapsordning.

 

Du kan også kontakte:

Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55. Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge på 116111.no.