Barneverntjenesten i Strand

Telefon barneverntjenesten i Strand: 51743130. Åpningstid mandag - fredag: 08:00-15:00.

Telefon barnevernvakt: 51899167/ 51899090. Åpningstid mandag - torsdag og søndag 18:00 - 02:00. Fredag og lørdag 18:00 - 03:00. Bakvakt mandag - fredag 15:00 - 18:00.

Alarmtelefon for barn og unge: 116111. Mer informasjon om Alarmtelefon 116111.no

 


Klikk for stort bilde
 

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Målgruppen til barneverntjenesten er barn mellom 0-18 år som bor eller oppholder seg i Strand kommune.

 

 Hva kan barneverntjenesten hjelpe med?

  • gi råd om barns utvikling og om barneoppdragelse
  • henvise til annen hjelp, f.eks barne-og ungdomspsykiatrien og familieterapeut
  • skaffe besøskhjem og støttekontakt
  • anbefale plass i barnehage
  • gi støtte til fritidsaktiviteter og ferietiltak
  • gi økonomisk støtte
  • veilede om foreldrerollen overfor barn og ungdom
  • gi informasjon om Lov om barneverntjenester
  • gi kortere eller lengre opphold på institusjon eller fosterhjem

 

Dere kan ved hjelp av menyen til høyre (artikler), få mer informasjon om barneverntjenesten sine arbeidsoppgaver, og en beskrivelse av tiltak.