Informasjon om norsk barnehage på flere språk

Informasjon om det norske barnehage- og skolesystemet er oversatt til flere språk, dette kan brukes av nyankomne foreldre og foresatte.  Les informasjon fra Utdanningsdirektoratet.