NAV - Strand

På NAV kontoret jobber ansatte fra arbeids- og velferdsetaten og Strand kommune sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommune og stat har fortsatt ansvar for sine tjenester selv om de leveres fra samme sted.

 

Samarbeid - Klikk for stort bilde

Kontorene holder til sentralt på Jørpeland, Kvalshaugveien 1. 

Åpningstid: Mandag - fredag klokka 12:00 - 14:00.
 

Strand kommune sitt NAV kontor skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det omfatter generelle oppgaver som å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

 

De individuelle tjenestene som ytes er opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram.  I tillegg har NAV Strand ansvar for kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, og forvalter husbankordningene bostøtte og startlån

Fant du det du lette etter?
Nils Kjetil Nessa

Nils Kjetil Nessa

virksomhetsleder
Telefon : 52047215
E-post :  

 

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000 (09-15)

Org.nr.
: 964 978 751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også

1 Praktisk informasjon (1)